اسامی فیلم های هندی

film

ID

نام فیلم

نام بازیگران

1

ساندویچ

گویندا- ماهیما چودری -راوینا تاندون

2

بدوبدو

گویندا - آکشی کمار

3

رنگ شادی

سانجی دات - ارشد وارسی - ریتش دشموک - جاوید جفری

4

خوش آمدید

آکشی کمار - آنیل کاپور - نانه پتنکر - کاترینا کایف - لارا داتا

5

آقا و خانم کلک

آکشی کمار - جوهی چاولا

6

دل خوش ها

آجی دیوگان

7

پنجار

اورمیلا ماتونکار

8

نانه

بابی دئول

9

چه ترس از روزگار

سانجی دات - راوینا تاندون

10

وطن

شاهرخ خان

11

جانور

آکشی کمار - شیلپا شتی - کاریشما کاپور

12

اعتبار

آمیتا باچان - جان ابراهام - بی پاشا باسو

13

سه نخاله

آکشی کمار - سونیل شتی

14

غرورو شرف

آمیتا باچان - سانجی دات - جان ابراهام - شرمیلا تاگور

15

پدر عروس

آمیتا باچان - سلمان خان - رانی موکرجی - جان ابراهام - هما مالینی

16

من اینطوریم

آجی دیوگان - سوشمیتاسن - ایشا دئول

17

زنجیر

آمیتا باچان - جایا باچان - پرن - آجیت

18

خانه محبوب

جوهی چاولا

19

ویر و زارا

شاهرخ خان - آمیتا باچان - پریتی زینتا - رانی موکرجی - هما مالینی - دیویا داتا

20

هردلی که عاشق میشه

سلمان خان - رانی موکرجی - پریتی زینتا - شاهرخ خان

21

محبت ها

آمیتا باچان - شاهرخ خان - آیشواریا رای - اودی چ.پرا

22

در جستجوی بهشت

عمران هاشمی - سونال چوهان

23

آدم ربایی

سانجی دات - مانیشا لامبا - عمران خان

24

محبوبه

سانجی دات - آجی دیوگان - مانیشا کویرلا

25

به این میگن زندگی

سانجی دات - شاهد کاپور - آمریتا رائو - پریم چوپرا

26

راجاداماد می شود

امیرخان - کاریشما کاپور

27

رام جانه

شاهرخ خان - جوهی چاولا

28

دوست من سلام

سلمان خان - آرباز خان - رانی موکرجی

29

عشق و جنون

سلمان خان - کارینا کاپور - ریمی سن - ام پوری - جکی شروف

30

جگر

آجی دیوگان - کاریشما کاپور

31

ترس

شاهرخ خان - سانی دئول - جوهی چاولا

32

دیوداس

شاهرخ خان - آیشواریا رای - مادوری دیکشیت

33

بازی

امیرخان - مامتا کلکرانی - پریش راوال

34

لاگان

امیرخان - گریسی سینگ

35

دل

امیرخان - مادوری دیکشیت

36

عقرب

بابی دئول - رانی موکرجی

37

گناه

سانی دئول

38

آرجون پاندیت

سانی دئول - جوهی چاولا

39

قسم

سانی دئول

40

قهرمان

سانی دئول - پریتی زینتا - پریانکا چوپرا

41

آرمان

آمیتا با چان - آنیل کاپور - پریتی زینتا - گریس سینگ

42

جان

سانی دئول

43

دیوار

آمیتا باچان - سانجی دات - آکشی خانا - آمریتا رائو - تانوجا

44

راجا هندوستانی

امیرخان - کاریشما کاپور

45

یک رشته

آنیل کاپور - کاریشما کاپور - شیلپاشتی

46

ملکه ی مارها

آنیل کاپور - سری دیوی

47

برداشت

بابی دئول - لار داتا

48

شعله

آمیتا باچان - درمندرا- جایاباچان - هما مالینی

49

نصیب

آمیتا باچان - هما مالینی - ریشی کاپور - آمریش پوری

50

باغبان

آمیتا باچان - هما مالینی -سلمان خان - ریمی سن

51

غلام

امیرخان - رانی موکرجی

52

چشم ها

آمیتاباچان - آکشی کمار - سوشمیتاسن - آرجون رامپال - جانی لیور

53

بهت نگفتم

آمیتا باچان - سونیل شتی - آیشواریا رای - ویویک اوبری

54

اشک و آتش

سری دیوی

55

همسفر

شاهرخ خان - رانی موکرجی

56

عشق -علاقه - محبت

سونیل شتی آرجون رامپال - آفتاب شیوداسانی

57

آواره - دیوانه -مجنون

آکشی کمار - سونیل شتی - آفتاب شیوداسانی

58

لیلی ومجنون

آنیل کاپور - سری دیوی - آنوپام کر

59

ناجی

سلمان خان - کاریشما کاپور

60

دلهره

سانجی دات - سونیل شتی - بی پاشاباسو - ایشاکپی کار - کبیربدی

61

یاران

بابی دئول - تونکیل خانا

62

عاشق

بابی دئول - کاریشما کاپور

63

جان من

سلمان خان - آکشی کمار - پریتی زینتا

64

ده

سانجی دات - سونیل شتی - آکشی کمار

65

پدر جان اول شما

وینود خانا - ام پوری

66

ولگرد

آنیل کاپور

67

نمک حلال

آمیتا باچان - شیشی کاپور - پروانه بدی

68

یکشنبه

آجی دیوگان - آیشا تاکیا - ارشد وارسی - عرفان خان

69

زمانه دیوانه

شاهرخ خان - راوینا تاندون - انوپام کر

70

کاروبار

آنیل کاپور- ریشی کاپور - جوهی چاولا

71

مرد

آمیتا باچان - آمریتا سینگ

72

راجاو رانی

گویندا- وینود خانا - آیشاجولکا

73

آهسته آهسته

آبهی دئول - سهاعلی خان

74

اعجوبه

آمیتا باچان - دیمپل کاپادیا - ریشی کاپور - آمریش پوری

75

آزار

سلمان خان

76

2+2=4

شاهرخ خان - جوهی چاولا - جکی شروف

77

غلام مصطفی

نانه پتنکر - راوینا تاندون

78

گلستان

گویندا- جوهی چاولا

79

رام و شام

دیلیپ کمار - مینوممتاز - وحیده رحمان

80

آن هفت روز

آنیل کاپور

81

روپیه

گویندا - جوهی چاولا - تابو -

82

دیوانه شد مجنون

آکشی کمار - سونیل شتی

83

مراقبت

سونیل شتی

84

مرد تنها

گویندا - شیلپا شتی - راوینا تاندون

85

آزمایش سخت

نانه پنکر - مانیشا کویرلا- جکی شروف

86

جوشی

شاهرخ خان - آیشواریا رای - چاندرا چورسینگ - شارات ساکسنا

87

بیدار باش

نانه پتنکر

88

حق السکوت

آجی دیوگان

89

جان من قبول کن

سلمان خان - اورمیلا ماتونکار

90

شیاد

آکشی کمار - جولینا

91

عکس

آمیتا باچان - راوینا تاندون - مانوچ باچای

92

فقط تورا دوست دارم

سانجی کاپور - جکی شروف - پریاگیل - سلمان خان

93

شاهد دروغگو

آکشی کمار

94

آغاز

سونیل شتی - سوشمیتا سن - نامراتا شیرودکار

95

دلهای هندوستانی

شاهرخ خان - جوهی چاولا

96

قریب

بابی دئول

97

قاضی مجرم

سونیل شتی - آجی دیوگان

98

آریان

سهیل خان - فردین خان - اسنیها اولا

99

الو

سلمان خان - آبهی دئول - کاترینا کایف

100

مسابقه زندگی

سیفعلی خان - رانی موکرجی

101

سلام عشق

سلمان خان - گویندا - پریانکا چوپرا - جوهی چاولا - ویدیابالان - جان ابراهام - آیشا تاکیا - بی پاشا باسو

102

خوشی

کارینا کاپور - فردین خان - آمیتا باچان

103

جی و ویرو

فردین خان - آرباز خان

104

غریبه

شاهرخ خان - ماهیما چودری -

105

آقای بیچاره

آنیل کاپور - سری دیوی

106

راهتو برو

گویندا

107

برادر ناتنی

شاهرخ خان

108

شکاک

شاهرخ خان - سلمان خان - مادوری دیکشیت - آیشواریا رای

109

دروغگو

شاهرخ خان

110

آقای خارجی و خانم هندی

شاهرخ خان - سونالی بندره سعید جفری - کرن کمار

111

نارفیق

سری دیوی - آنیل کاپور - ریشی کاپور

112

بانتی و بابلی

آبشیشک باچان - رانی موکرجی - آیشواریا رای

113

یه ذره محبت یه ذره معجزه

سیفعلی خان - رانی موکرجی

114

آرام آرام

آجی دیوگان - رانی موکرجی - سونالی بندره

115

دوزندانی

سانجی دات - گویندا - نیلام - فرح ناز - آمریش پوری

116

دهرام و ویر

درمندرا- سیفعلی خان

117

سوداگران

سانی دئول

118

گجینی

امیر خان - اسین تاتوم کل

119

/ 10 نظر / 11569 بازدید

ازکجادانلود کنیم

هادی

با سلام من به دنبال یک فیلم هندی میگردم که نام مرده اته کشان بود که یک مرد مکانیک بود و دستاش در اثر تعمیر در موتور مونو دستش قطع شد و پسر خوانده اش هم از خانه بیرون کرده بود که عروس هاش از خونه انداختن بیرون و و پسر خوندش رفت و خون داد و اچار خرید لطفا نام این فیلم را برام بفرستید ممنون

صفورا

سلام.میشه فیلم هندی فدا رو بذارید.بازیگراش:شاهد کاپور.کارینا کاپور و فردین خان هستن. آخر فیلم این کاریناهه به دست شاهد کاپور کشته میشه.

مهدیس

ببین یه فیلمی هس نمیدونم اسمش چیه. فقط میدونم حمیرا تو سریال قبول میکنم توش بازی کرده. میگن تو هند مث بمب ترکیده..شنیدم که خیلی قشنگه. میتونی اسم این فیلم رو برام بیاری؟ ساده تر میتونی بری تو فیس بوک و ببینی حمیرا(کتکی کدم) چه فیلمایی بازی کرده اسمشونو بذاری. من واقعا میخوام اون فیلم رو بگیرم. اگه اینکارو بکنی ممنون میشم نمیدونی چه لطف بزرگی میکنی.فکر کنم تو یه جزیره یا یه جای جنگی بازی کردن..

خخخخ

perfekt

ساناز

سلام یه فیلمی هست کارینا کاپور و یه پسر دیگه ای هست که کم تو فیلما باز میکنه سبزه هم هست فیلمش قدیمی کارینا با دوستاش و پسره هم یک موتور داره و لباسشم نارنجی و اونم با دوستاش و همش با هم این دو گروه بحث میکنن که این پسره اول کارینا رو اذیت میکنه ولی بعد ازهم خوششون میاد دیگه چیزی یادم نیست اگه میشه پیداش کنید ممنون میشم

محمد تهی

واقعا خوب بود............................

سارا

سلام من یه کلیپ دارم که سلمان خان با کت و شلوار صورتی و رانی موکرجی توی یک جشن عروسی با همن می فیلمشو داشته باشم اگه میشه راهنماییم کنید کلیپشم اگه لازم شد بهتون میدم.

سارا

سلام من یه کلیپ دارم که سلمان خان با کت و شلوار صورتی و رانی موکرجی توی یک جشن عروسی با همن می فیلمشو داشته باشم اگه میشه راهنماییم کنید کلیپشم اگه لازم شد بهتون میدم.

سارا

سلام من یه کلیپ دارم که سلمان خان با کت و شلوار صورتی و رانی موکرجی توی یک جشن عروسی با همن می فیلمشو داشته باشم اگه میشه راهنماییم کنید کلیپشم اگه لازم شد بهتون میدم.